SERVICE & REPARATION

Vi utför reparation och service av värmeanläggningar i villor och kommersiella fastigheter.

Vi servar dom flesta fabrikat som finns på marknaden.

Regelbunden tillsyn sparar pengar

Liksom det flesta produkter fungerar värmeanläggningen bäst om man med jämna mellanrum ser till att de fungerar som de ska. En servicetekniker kan utföra kontroller och åtgärda eventuella fel och brister. Utförs service med jämna mellanrum säkerställs att din anläggning fungerar optimalt och att energibesparingen blir så stor som möjligt.

Samtidigt är det också viktigt att hålla systemet under uppsikt för att upptäcka om något är fel. Fel som upptäcks tidigt brukar bli betydligt billigare att reparera i längden, då åtgärder kan sättas in i tid.

ROT-avdrag

Du kan ska få skattereduktion för husarbeten om du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för ROT-arbete medges för reparation av sådana maskiner och inventarier som är fast monterade i bostaden och vars funktion är nödvändig för att förse bostaden med värme och vatten.

Läs mer på skatteverkets hemsida