OM OSS

Välkommen till Bogi Värme!

Vi har bidragit till att sprida värme sedan företaget startades 1974 av Olle Runolf och Bernt Almgren. 1992 ombildades företaget av Björn Runolf, Jan Runolf och Peter Johansson som tillsammans gick in som ägare och har drivit företaget sedan dess.

Idag är vi 5 personer på företaget, Björn, Jan, Peter och Jimmy som servicemontörer och Susann på kontoret. Vårt kontor och lager ligger i Norrviken, Sollentuna, medan vårt arbetsområde sträcker sig runt hela Stor-Stockholm med omnejd.

Vår specialitet har från början varit oljeeldning men i takt med energimarknaden har förändrats har vår verksamhet utvecklats. Idag arbetar vi fortfarande med oljeeldning men det blir mer och mer värmepumpar och alternativa energikällor. Idag är vi specialister på värmepumpar, oljeeldning, pellets, elpannor, solvärme och värmesystem.

Vi utför service och installation av alla vanliga fabrikat och är serviceombud för Bosch, CTC Partner och återförsäljare av Nibes produkter.

Vi är medlemmar i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) och VVS företagen.

Vi sprider värme – Välkommen!

VÅR MILJÖINRIKTNING

Riktlinjer

Bogi Värme skall eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjliga negativa miljöpåverkan inom och utom företaget genom att:

 • Uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen.
 • Förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå.
 • Ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.
 • Ge medarbetarna tillräcklig information och planerad utbildning.
 • Avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt.
 • Ge kunderna tillräcklig och korrekt information om miljökonsekvenserna av de produkter och tjänster vi erbjuder.
 • Följa upp våra leverantörer avseende produkternas miljöpåverkan och ställda krav.
 • Ständigt förbättra verksamheten i riktning mot minskad negativ miljöpåverkan.

Miljöpolicy

Som företag i VVS-branschen ser vi det som vårt ansvar att i alla led verka för ett miljöriktigt tänkande när det gäller våra produkter. Vår policy syftar till att minska resursanvändning och miljöpåverkan samt att arbeta för ständiga förbättringar. Detta uppnår vi genom att:

 • Utbilda och engagera personalen.
 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågorna.
 • Minimera miljöpåverkan i det dagliga arbetet.
 • Ställa krav och samarbeta med andra företag.
 • Följa och ta del av utveckling och forskning.
 • Vi är medlemmar i VVS-Installatörerna som är ca.1100 företag inom VVS-branschen som har gått samman för att göra det bästa av branschen, vilket även omfattar miljöfrågorna.
 • Miljöfrågorna skall integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet.

Miljömål

 • Avveckla användandet av samtliga kemikalier på Kemikalieinspektionens begränsningslista och OBS-lista.
 • Genomföra ett system för sortering av avfall som är lämpligt för vårat företag.
 • Minimera användandet av miljöfarliga produkter.

Riktlinjer för arbetsmiljö

Bogi Värme AB skall erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa genom att:

 • Uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen.
 • Kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador.
 • Sätta konkreta mål för förbättringar av arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras.
 • Avsätta tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.

Arbetsmiljömål

 • Införa en medarbetarenkät för att få fram vad vi kan påverka och hur detta genomförs.
 • Genomföra en sjukskrivningsbokföring för att ta reda på hur mycket personalen är sjuka och varför.